Rate this post

Son 3CE Velvet Lip Tint màu Near And Dear (hồng đất) với sắc hồng nude ngả đất nhưng không quá bợt phù hợp với những cô gái điệu đà, nữ tính.